همکاری پژوهشی با موضوع دیدگاه حضرت فاطمه (س) از اوضاع سیاسی عصر پیامبر(ص)
76 بازدید
تاریخ ارائه : 5/22/2012 11:06:00 AM
موضوع: تاریخ و سیره

با سلام

در نظر دارم تحقیقی جامع در موضوع دیدگاه و نقش سیاسی، اجتماعی حضرت زهرا (س) در عصر پیامبر(ص) انجام دهم .از این رو از کسانی که در این زمینه می توانند این حقیر را یاری رسانند استمداد می طلبم. اميدوارم باقيات الصالحاتي براي همه ما باشد .

با تشكر